Živá knihovna

neděle, 14 říjen 2018 22:26 | Za 2.A Vojtěch Dostál

Co si představit pod pojmem Živá knihovna? Až do 26.9 jsme to nevěděli. Objasnit tento pojem nám pomohli lidé z pražské Charity. Živá knihovna je projekt, se kterým přednášející navštívili naši školu a představovali nám jednotlivé druhy náboženství.

Na světě existuje mnoho náboženství. Ale jedno mají společné. Mají lidem ukázat cestu životem. Napsal bych, že mají ukázat správnou cestu, ale to bohužel neplatí vždy. Narážím na islám. Islámským náboženstvím nás provedl Kristián. Kristiánovi pomohla víra od narkomanie a v současné době studuje na Karlově univerzitě islamologii. Tedy pomohla mu se stát lepším člověkem. Islám je známý nejen tím, že ho uctívá nejvíce lidí, ale také tím, že se s ním spojuje mnoho teroristických organizací (tzv. Islámský stát nebo Al-Káida). Tito lidé si podle Kristiana špatně vykládají Korán.

Jsem evangelík – Bohu díky!, tak se jmenoval titul knihy, kterou nás provázel Alda. Alda říká, že i když začal chodit do evangelického kostela před pěti lety, byly to nejlepší roky jeho života. Náboženství ho přimělo dělat věci lépe a pomáhat druhým. 

„Narodil jsem se do nežidovské a v zásadě nenáboženské rodiny.“ Toto je první věta z anotace knihy Židovský religionista. Šachar, jako mluvčí knihy, se zabýval více náboženstvími, než se seznámil s přítelem, který byl žid, a to ho přimělo ke konverzi. Nyní je v židovské komunitě, kde vykonává funkci šámese (něco jako kostelník).

Ezoterička Veronika nám povídala o pro nás alternativních metodách, které se týkaly léčitelství, vykládání karet nebo práce s kyvadélkem, která jí také není cizí. Říká, že věří v zákony karmy a že osud se dá prací na sobě změnit.

„Vnímam, že my, ľudia sme omylní a nie vždy je katolícke učenie ukážkovo prezentované, snažím sa však sústrediť na dobro, ktoré má toto učenie hlásať. Som vďačná, že som bola k tejto viere vedená a som veriaca s otvorenou myslou.“  Renata, která nám povídala o katolickém náboženství, také napsala tuto ukázku z anotace knihy.

Denis zastupoval knihu Křesťan – gay – medik. Říkal o své sexuální odlišnosti a o smíření se sám se sebou. V té době mu pomohlo právě křesťanské náboženství.

Smyslem tohoto projektu byla osvěta v oblasti náboženství a ukázka zajímavých životních příběhů, které jsou spjaty s vírou. Děkujeme všem, kteří představovali knihy, za jejich otevřenost a ochotu.