SRPDŠ

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto se svou právní formou Spolek, je samostatným subjektem, jehož činnost se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně zapsaným u Krajského soudu v Hradci Králové. Tento spolek je založen na dobu neurčitou.

Díky tomuto sdružení může škola realizovat řadu dalších činností a aktivit, které přispívají k rozvoji jejích žáků a prezentaci školy směrem k laické i odborné veřejnosti v souladu se svými stanovami.

 

Členové SRPDŠ ve školním roce 2016/2017:

Předseda: Miroslav Bače
Ekonomka: Milena Rejmanová
Členové: Jaroslav Peťovský
Richard Andrle Sylor
Romana Bláhová
Marek Harvan
Jindřiška Svobodová
Blanka Mlejnková