Školská rada

 Ve školním roce 2005/06 byly zřízeny na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Školské rady Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební ve Vysokém Mýtě. Zřizovací listina školské rady byla vydána Radou Pardubického kraje dne 15.12.2005 pod č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/50.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto:

Za VOŠ:

člen škol. rady za pedagogické pracovníky a zároveň předseda škol. rady: Mgr. Ivana Bejblíková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 468 003 414
člen škol. rady za zřizovatele: Milena Rejmanová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 468 003 403
člen škol. rady za studenty: Jan Jančík  třída VOŠ2

Za SŠ:

člen škol. rady za pedagogické pracovníky a zároveň předseda škol. rady: Mgr. Irena Ropková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 468 003 412
člen škol. rady za zřizovatele: Miroslava Vítková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 465 420 314
člen škol. rady za studenty: Jaroslav Sekanina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
rodič žáka z 2. ročníku SŠ

  

V případě potřeby kontaktujte členy školské rady nebo předsedy školských rad. Za případné náměty, připomínky, zajímavosti či postřehy předem děkujeme.

Stanou se předmětem diskuze.

Dokumenty školské rady:

Volební řád školské rady

Jednací řád školské rady

Vznik a kompetence školské rady podle §167 a §168 školského zákona

Ve školním roce 2005/06 byly zřízeny na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Školské rady Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební ve Vysokém Mýtě. Zřizovací listina školské rady byla vydána Radou Pardubického kraje dne 15.12.2005 pod č.j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/50.

Zápisy ze zasedání školských rad

pdfzapis_10_2017.pdf211.74 KB
pdfzapis_06_2017.pdf216.01 KB
pdfzapis_10_2016.pdf211.71 KB
pdfzapis_06_2016.pdf213.22 KB
pdfzapis_05_2016.pdf224.01 KB