Testování přesnosti digitální katastrální mapy

pátek, 01 duben 2016 09:56 | Jiří Skalický

V rámci semináře Katastr nemovitostí prováděli studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy testování přesnosti polohopisu digitální katastrální mapy (DKM) a účelové mapy povrchové situace (UMPS).

Měření polární metodou s využitím elektronických tachymetrů proběhlo v lokalitě Havlíčkových sadů ve středu 16. a 23. 3. 2016. Výpočet souřadnic v programu GEUS 20 a vyhodnocení odchylek pak následující týden 30. 3. 2016.

Studenti vše úspěšně zvládli, včetně zápočtového testu z katastru nemovitostí.

© Pavel Voříšek