Světový den vody

čtvrtek, 07 duben 2016 09:26 | Jiří Skalický

22. března jsme si připomněli Světový den vody. Studenti se věnovali dvěma aktivitám – vždy jedna polovina třídy se seznamovala s činností hydrotechnického žlabu, zatímco druhá shlédla krátký film věnovaný dnu vody a hledala správné odpovědi na otázky týkající se problematiky vody. Všichni nejprve typovali, poté hledali. Správné odpovědi mohli nalézt na plakátcích na chodbách školy jak v češtině, tak i v  angličtině (Studenti 2. ročníku totiž připravili své práce o vodních nádržích či vodě obecně v angličtině). Tříčlenné skupiny byly velmi aktivní a zapojily se se zájmem. Nejlepší studenti (rozhodoval čas a správnost) získali drobnou sladkou odměnu a všichni alespoň trochu rozšířili své vědomosti.

Věděli jste, že

  • Světový den vody se připomíná od roku 1993,
  • 18% lidí na světě má nedostatek vody,
  • na Zemi je pouze 0,26% sladké vody, kterou využíváme,
  • 2,6 miliardy lidí na Zemi nemá kanalizaci,
  • vodní nádrže slouží nejen k zadržování vody (zásobní funkce), ale i k nadlepšování toků v době sucha a k ochraně před povodněmi?

Marie Severová