Seminář RDIT 2014

Seminář s mezinárodní účastí RDIT 2014 – Research, Development and Innovation in Transport

Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových znalostí, vzniku nových produktů a technologických postupů. Nezbytností je souběžná tvorba týmů, kde dochází k rychlé výměně informací o řešené problematice.

Z těchto důvodů byl pořádán již třetí ročník tohoto odborného semináře ve čtvrtek 30. října 2014.

Jeho hlavním tématem bylo představení nových řešení v oblasti zajištění bezpečné, plynulé, ekologické a ekonomické dopravy. Se svými příspěvky se představí významní představitelé komerční, akademické i výzkumné sféry.

Hlavní témata:

plánování dopravních spojení v území,
konstrukce dopravních staveb (pozemní komunikace, konstrukce kolejové, letecké a vodní dopravy),
řízení a organizace dopravy,
bezpečnost dopravy.
Vysokomýtsko patří mezi oblasti očekávající výstavbu rychlostní komunikace R35. Místní stavební škola dlouhodobě vychovává odborníky se zaměřením na dopravní stavitelství a přitom spolupracuje s vysokými školami stejného zaměření. Výsledkem této spolupráce byl uvedený seminář se zaměřením na plánování dopravních spojení v území, konstrukce dopravních staveb pozemních komunikací, konstrukce kolejové, letecké a vodní dopravy, řízení a organizace dopravy, včetně její bezpečnosti. Odborným garantem akce se stal doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., proděkan Fakulty stavební TU Ostrava.

Zajímavé příspěvky přednášeli odborníci ČVUT Praha, VUT Brno, Technické univerzity Ostrava, Univerzity Žilina, STU Bratislava, Vojenské akademie Vyškov, TU Košice a zástupci odborných firem.

Jako doprovodný program konání konference zazněly aktuální informace o dění ve výstavbě rychlostní komunikace R35 a technické řešení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, jehož výstavba je plánována v prostoru mezi Vysokým Mýtem a Chocní.

Akce se konala pod záštitou České silniční společnosti a byla zařazena do přehledu akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT. Zásadní příspěvky budou publikovány v odborném periodiku Silnice Železnice.

Organizátory byly Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – oblastní kancelář Pardubice, Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, VŠB – TU Ostrava Fakulta stavební. Mediálním partnerem je odborné periodikum Silnice Železnice.

Další informace

www.rdit.cz

Média