Přednáška o Orlické přehradě

sobota, 05 květen 2018 18:32 | Mgr. Miroslava Faltysová

Zcela zaplněná učebna vodohospodářských oborů očekávala ve čtvrtek 26. dubna oblíbeného přednášejícího – pana Pavla Kopáče. V lavicích opět zasedli také jeho bývalí spolužáci, kteří se podle svých slov na vysokomýtskou stavebku rádi vracejí.

Na leteckém snímku přehrady Orlík pan Kopáč ukázal její jednotlivé části a vysvětlil, že je součástí Vltavské kaskády, která byla zbudována pro získávání elektrické energie, slouží také k „rozkládání“ povodní, aby se např. nesetkala velká voda z Vltavy a z Labe.

Hlavním stavitelem Orlické přehrady byl Ing. Alois Kraus. Vystudoval za první republiky, měl zkušenosti z Asuánu, Iránu, Indie a toto vodní dílo stavěl se záměrem, že „vydrží 150 let bez zásahu a 100 let po opravách.“ Stavební práce probíhaly v letech 1956 – 1961, stavělo se po pilířích (je jich celkem 33), do betonu se přidávala struska pro zpomalení teplotního pnutí.

Přehrada vysoká 81,5 m, 450 m dlouhá, s objemem nádrže 700 milionů kubíků je majetkem Povodí Vltavy. Součástí je elektrárna, kde pracují čtyři Kaplanovy turbíny, ta patří ČEZ. V 60. letech 20. stol. zde byl zřízen lodní výtah, tehdy unikát, slouží rekreačním plavidlům dodnes.

Další funkcí Orlíku je ovlivňování povodní. Při nich v 19. stol. vše, co voda sebrala, doplulo do Prahy. V r. 2002 však byla v Praze voda „čistá“, což zachránilo řadu mostů.

V příštích letech se plánuje budování nových bezpečnostních přelivů v místech, která si voda našla při povodni v r. 2002.