Návrh mostu od roku 1855 do současnosti

neděle, 26 únor 2017 23:03 | Mgr. Miroslava Faltysová

Cyklus Doprava jede s podtitulem Naši absolventi se vám představují pokračoval dne 15.února 2017 přednáškou s tímto názvem. Tentokrát přijal pozvání absolvent pan Ing. Jan Bursa z projekční kanceláře MDS Projekt, který na naší škole studoval obor vodohospodářské stavby. Ve studiu pokračoval na VUT v Brně, kde se od 3. ročníku věnoval statice staveb. Po ukončení vysoké školy se vrátil do rodného Vysokého Mýta a věnuje se mostním projektům.

Cílem přednášky bylo  ukázat chronologii vývoje stavitelství mostů v rozpětí stovky let. Příkladem byl most přes řeku Labe, který se nachází v blízkosti Kladrub a Řečan nad Labem. Původní mostní objekt vznikl v místě brodu v r. 1825. Roku 1923 byl nahrazen novým a na tehdejší dobu moderním, který stojí dodnes. Zatěžovací zkoušky však ukázaly, že konstrukce je dynamicky unavená, a proto je třeba navrhnout most nový.

Ing. Bursa podrobně, avšak srozumitelně i pro laickou veřejnost  představil  a zhodnotil konstrukční, ekonomické i ekologické aspekty tří různých projektů. Verze, která je přijatelná pro investory a nenarušuje ráz krajiny, je představena komisi UNESCO a po jejím schválení  proběhne výběrové řízení. Pak započne stavba nového mostu.