Matematické soutěže

úterý, 22 březen 2016 22:15 | Jiří Skalický

V úterý 15. března 2016 se skupina našich deseti studentů zúčastnila 34. ročníku Regionální matematické soutěže v Ústí nad Orlicí. Soutěž je určena pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol a naše škola se jí každoročně účastní. Studenti byli podle pravidel rozděleni do kategorií U1, U3 (pro žáky tříletých učebních oborů) a S1, S2, S4 (pro žáky studijních oborů). Nejlepšího umístění dosáhl Josef Pecháček (1. ITZ), který obsadil 2. místo ve své kategorii. Gratulujeme! Velmi pěkného umístění dosáhli ve svých kategoriích i ostatní studenti: Martin Kučera (2.A) 5. místo, Aleš Staněk (I4) 6. místo, Tomáš Král (1. ITZ) 8. místo. 

 V pátek 18. března 2016 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan. V kategorii Junior (studenti 1. a 2. ročníků SŠ) soutěžili čtyři studenti, v kategorii Student (studenti 3. a 4. ročníků SŠ) deset studentů. Úspěšným řešitelům gratulujeme!

Všem soutěžícím patří poděkování za účast a vzornou reprezentaci školy v matematických soutěžích.

Mgr. Irena Ropková