Celostátní soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“

pondělí, 09 duben 2018 21:15 | Ing. Marta Burešová – učitelka odborných předmětů

V úterý 27.3.2018 se uskutečnil v Praze na Fakultě stavební ČVUT 23. ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou" v kategorii středních škol. Stavební školu ve Vysokém Mýtě reprezentovali studenti třídy S4 Sabina Borková a Jan Kaizrlík

Studenti sestavovali stavební rozpočet na vybrané části skutečně realizovaného rodinného domu v Praze. Vytvářeli rozpočet 1. na k-ci obvodového pláště Baumit EPS-F, StarTherm a fasádní desky Resolution. 2. úkolem byly lité anhydritové potěry. 3. úkol byl rozpočet na vnitřní omítky z Baumit Ratio Slim a dvouvrstvá štuková omítka. 4. úkol se týkal základových k-cí, výměna obyčejného betonu za speciální beton PERMACRETE. Poslední zadání se týkalo nosného zdiva z tvárnic ze ztraceného bednění, kde studenti počítali výměry na zadaný výkres.

Náročné zadání letošního ročníku soutěže se podařilo studentům zvládnout v konkurenci jedenácti středních stavebních škol z celé republiky dobře, i když neosadili přední příčky.

Všichni jsme ocenili způsob organizace a přístup pořadatele soutěže firmy Callida Praha, partnerských firem a Fakulty stavební ČVUT, kteří pro soutěžící zajistili bohatý program.

Již v pondělí 26. března jsme soutěž odstartovali návštěvou divadelního představení „60´s aneb Šedesátky" v divadle ABC v Praze.

Po vlastní soutěži byla pro všechny zúčastněné připravena přednáška z oblasti stavebních materiálů – Ing. Jan Veselý (Českomoravský beton, a. s.) a Ing. Jaromír Žumár (Baumit, s. r.o.).

Nakonec bych chtěla poděkovat studentům za reprezentaci naší školy.