Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

neděle, 31 leden 2021 22:47 | Jiří Skalický

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 564/2004 Sb. první kolo přijímacího řízení do všech nabízených oborů a stanovuje příslušná kritéria přijímání (viz odkazy níže). 

Upozorňujeme na zásadní změny v přijímacím řízení na maturitní obor pro letošní rok, ke kterým došlo zejména na základě opatření MŠMT a novely vyhlášky č. 353/2016: 

  • v případě, že počet přihlášek na maturitní obor bude nižší než 90 uchazečů, jednotná přijímací zkouška se nekoná,
  • rozhodnutí o případném nekonání jednotné přijímací zkoušky bude na internetových stránkách školy zveřejněno nejpozději do 8. března 2021,
  • hodnotí se průměrný prospěch a chování dosažené v 1. pololetí posledního roku studia a v 1. pololetí předposledního roku studia.

Přihlášky je možné podat do 1. 3. 2021 na sekretariát školy nebo zaslat poštou na adresu uvedenou v kontaktech.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů dle oboru:

Odkazy, co se hodí: