Doučování

doucovani2

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola je od 1. ledna 2022 zapojena do Národního plánu doučování, jehož hlavním cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie Covid-19.

Projekt je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem, pro žáky u nichž došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Pomocí cíleného skupinového i individuálního doučování ve stěžejních oblastech usiluje škola o co největší narovnání případných rozdílů ve znalostech a odborných dovednostech žáků, které během výpadku prezenční výuky mohly vzniknout.

Projekt je financován Evropskou unií - Next Generation EU.