Přijímací řízení na střední školu

 

obor vzdělávání - 36-47-M/01 Stavebnictví

Přihlášky lze podávat přímo do kanceláře školy (8:00 – 15:00 h) nebo poštou nejpozději do 1. března 2018 včetně.

 

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. řádný termín: 12. dubna 2018, místo konání: budova školy na ulici Komenského 1, Vysoké Mýto

2. řádný termín: 16. dubna 2018, místo konání: budova školy na ulici Komenského 1, Vysoké Mýto

 

Konané testy:

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50

 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50

1. náhradní termín: 10. května 2018

2. náhradní termín: 11. května 2018

Další informace zjistíte na webu www.cermat.cz či přímo na odkazu Jednotná přijímací zkouška 2018,

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 4. 2018 prostřednictvím našich webových stránek a na nástěnce ve vstupní hale školy pod registračním číslem uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení (náhradní termín) budou zveřejněny 18. května 2018.

Celkový počet přijatých v 1. kole je 90 žáků.

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou. Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy v úterý 2. května 2018 od 9:00 do 15:00 hod. nebo při odevzdání zápisového lístku.

 

Další kola přijímacího řízení
 • ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků
 • při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení bude vyhlášen i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání
 • termíny dalších kol a způsob hodnocení stanoví ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení

 • výsledky jednotných testů
 • prospěch ze ZŠ
 • aktivity ze ZŠ.

 - konkrétní kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo naleznete zde.

 

Přihláška ke stažení

pdfPřihláška na SŠ - interaktivní PDF formulář
pdfPřihláška na SŠ - příklad 
- předvyplněný PDF formulář
docxVysvětlivky k tiskopisům přihlášek