Přijímací řízení na SOŠ

pozn.: Termíny pro přijímací řízení ke studiu v následujícím školním roce 2019/2020 nebyly prozatím společností CERMAT určeny, lze však předpokládat obdobná pravidla, jako u předchozího přijímacího řízení.

souhrné informace pro obor vzdělávání - 36-47-M/01 Stavebnictví

Vyplneněnou přihlášku (vzor najdeš na konci této stránky) lze podávat přímo do kanceláře školy každý den od 7:30 do 15:00 hod. nebo poštou nejpozději do 1. března 2018 včetně.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíš nejpozději 14 dní před termínem zkoušky (v 1. nebo dalších kolech). Výsledky pak do tří dnů od napsání testu. Nezapomeň následně odevzdat zápisový lístek, podle kterého poznáme, že ses rozhodl právě pro naši školu. Prázdný formulář ti vydají na tvé základní škole do 15. března. 

1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. řádný termín: 12. dubna 2018, místo konání: budova školy na ulici Komenského 1, Vysoké Mýto
2. řádný termín: 16. dubna 2018, místo konání: budova školy na ulici Komenského 1, Vysoké Mýto

Konané testy:

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50

 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50

1. náhradní termín: 10. května 2018
2. náhradní termín: 11. května 2018

Další informace zjistíte na webu www.cermat.cz či přímo na odkazu Jednotná přijímací zkouška 2018,

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 4. 2018 prostřednictvím našich webových stránek a na nástěnce ve vstupní hale školy pod registračním číslem uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení (náhradní termín) budou zveřejněny 18. května 2018.

Maximální počet přijatých v 1. kole je 90 žáků.

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštouZákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy v úterý 2. května 2018 od 9:00 do 15:00 hod. nebo při odevzdání zápisového lístku.

 

2. a další kola přijímacího řízení

 • ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků
 • při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení bude vyhlášen i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání
 • termíny dalších kol a způsob hodnocení stanoví ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení

 • výsledky jednotných testů
 • prospěch ze ZŠ
 • aktivity ze ZŠ.

Podrobná kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo naleznete zde. Pro další kola již nejsou tato kritéria závazná - ředitel školy může doplnit třídy dle vlastního rozhodnutí.

 

Přihláška ke stažení

pdfPřihláška na SŠ - interaktivní PDF formulář
pdfPřihláška na SŠ - příklad 
- předvyplněný PDF formulář
docxVysvětlivky k tiskopisům přihlášek