Projekty VOŠ - dopravní stavitelství

Ukázka části projektu trubního propustku pod silniční komunikací

 

proj01

 

 

Vzorový příčný řez železniční vlečky

proj02