Montér vodovodů a kanalizací

monter vodovodu

 

Charakteristika oboru:

 • absolvent se uplatní u organizací provozujících a spravujících vodovodní a kanalizační sítě, úpravny pitné vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod
 • absolvent umí pracovat s trubními materiály používajícími se na rozvod vody a kanalizace, umí obsluhovat zařízení na všech vodárenských objektech

Vstupní předpoklady žáků:

 • splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená stanoviskem lékaře na přihlášce

Přijímací zkoušky:

 • nekonají se

Délka studia:

 • 3 roky

Forma studia:

 • denní studium
 • střídá se vždy týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Ten je v prvním ročníku vždy vykonáván na škole, ve druhém a třetím ročníku po dohodě se školou je možnost vykonávat odborný výcvik u odborných firem.

Poskytované vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia:

 • závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části

Získané osvědčení:

 • výuční list
  vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • průkaz pro svařování ZK-311W01, ZK111W01, ZK15P2 a ZK11P

Dokumenty

studijní plán
školní řád
stipendijní řád


Tento obor je podporován stipendiem od Pardubického kraje

Obecné informace o průběhu studia tohoto oboru najdete ZDE.