Odborné vzdělávací kurzy - Dopravní stavitelství

Dalkar

Příprava k jednotlivé (jednopředmětové) maturitní zkoušce je koncipována jako 1,5letý přípravný kurz, který probíhá zpravidla každý druhý týden od listopadu do dubna následujícího školního roku. Výuka probíhá v pátek a trvá vždy 8 vyučovacích hodin. Pro zájemce, kteří chtějí vykonat i praktickou část maturitní zkoušky, je potom výuka ve druhém školním roce i v sobotu. Celková časová dotace je 140 vyučovacích hodin v prvním a 110 vyučovacích hodin ve druhém školním roce (pro zájemce o praktickou maturitní zkoušku je to ve druhém roce ještě o 30 hodin více).

Kurzy jsou určené pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, případně dále vykonat autorizační zkoušku (ČKAIT). Absolventi se uplatňují v projekčních organizacích zaměřených na silnice, místní komunikace, mosty, železnice a podzemní stavby. Dále potom u realizací staveb, při opravách a údržbě – v současné době u nás nejčastěji studují zaměstnanci SÚS a SÚD z jednotlivých krajů (například v roce 2018 z kraje Vysočina a z Pardubického kraje). Úspěšní studenti také pracují ve státní správě, na speciálních stavebních úřadech nebo například v oblasti ochrany zdraví (měření hluku, vibrací, hlukové mapy apod.).

V případě zájmu lze náplň kurzu doplnit také o geodézii nebo přípravu na praktickou maturitu (vyhotovení projektů pod vedením zkušených pedagogů).

Účastnický poplatek za jeden školní rok činí 17.900 Kč, za celý kurz tedy 35.800 Kč (tento kurz je osvobozen od DPH). Kurz je splatný ve dvou splátkách.

V ceně studia jsou i komplexní studijní materiály.

Pro další blok tohoto kurzu (školní rok 2022 - 2024) je možné odevzdání či odeslání přihlášky do 16. října 2022. V případě potřeby je možné i pozdnější přihlášení, v takovém případě nás vždy nejdříve telefonicky kontaktujte.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 465 420 314 (kontaktní osoba Miroslava Vítková).


Dokumenty:

pdfInformační brožura ke kurz DOS
pdfNáplň předmětů v kurzu DOS
docxPřihláška do kurzu DOS - samoplátce
docxPřihláška do kurzu DOS - placená zaměstnavatelem