Truhlářský kroužek

Od roku 2016 je na naší škole ve spolupráci s DDM Mikádo opět otevřen kroužek Truhlář. Je určen dětem, které mají zájem naučit se pracovat se dřevem. Kroužek probíhá v učebnách praktické výuky na naší škole a je zaměřen na opracování masivního dřeva pomocí ručního i elektrického nářadí. Tím, že si děti odnášejí výrobky domů, mohou i rodiče posoudit šikovnost svých dětí.

Výrobky vytvořené žáky v našem kroužku: