Přednáška Moderní mostní konstrukce

středa, 16 březen 2016 10:47 | Jiří Skalický

Nebyli jste na přednášce 1. března 2016? O hodně jste přišli. Pan inženýr Jan Bursa z projekční kanceláře MDS projekt přednášel o různých typech konstrukcí mostů velmi zajímavě a způsobem pochopitelným i pro laiky. Překvapilo nás, že dnes se navrhují mostní konstrukce bezúdržbové na rozdíl od těch starších, kterým se musí po 30 letech vybourat a vyměnit ložiska, což je finančně náročné. Například pro Choceň byla vyprojektována i realizována betonová rámová konstrukce lávky, jejíž životnost je odhadována na 100 let.

Dověděli jsme se mimo jiné, jak se postupovalo při stavbě ocelové rámové konstrukce mostu přes železniční trať, kdy nebylo možné vstupovat do prostoru železniční trati ani vypnout elektrický proud. Možná byla pouze výluka dvakrát po 4 hodinách, kdy musela být umístěna rámová stěna se 4 nosníky 36 metrů dlouhými.

Shlédli jsme nejen tyto, ale i mnoho dalších ukázek mostů či lávek i jejich projektů z téměř celé republiky, které MDS projekt navrhl.

Mgr. Marie Severová