Nízkoenergetické stavby

nizkoemisni stavby

 

Vzdělávací program Nízkoenergetické a pasivní objekty reaguje na závazek Evropské unie snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20% v porovnání oproti roku 1990, snížit ve svých zemích spotřebu energie o 20% a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů (tzv. cíle „20-20-20"). Tento dokument ukládá členským státům povinnost zajistit do 31.  prosince 2020 při navrhování všech nových budov téměř nulovou spotřebu energie (u nových budov využívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci dokonce do 31. prosince 2018). Současně se předpokládá zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov a podpory zavádění inteligentních měřících systémů při nové výstavbě nebo větších změnách stávajících budov.

Program studenty připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných technickohospodářských činností v oblasti nízkoenergetických a pasivních objektů, a to jak po stránce navrhování těchto staveb, tak i po stránce jejich přípravy a realizace.

Cílem vzdělání ve vyšším studiu je komplexní teoretická a praktická příprava doplněná odbornou praxí u konkrétních organizací, jejichž činnost má přímý vztah k vyučovanému oboru, což vytváří optimální podmínky pro budoucí úspěšné působení absolventa v povoláních, které souvisí s navrhováním, přípravou a realizací staveb.

Zvýšený zájem o nízkoenergetické a pasivní domy ukazuje, že se brzy stanou součástí hlavního proudu stavění. Zájem o nízkoenergetické a pasivní domy začíná výrazněji růst i v České republice a to i bez zřetelnější podpory ze strany státu.

 

pasivni 1

pasivni 2

 

  

 

 

pasivni 3

pasivni 4