Mostuj!

MOSTUJ! je soutěž ve stavění a zatěžování modelů nosných konstrukcí. Organizační tým sestává zejména ze studentů 3. ročníku a soutěže se mohou účastnit dvou až tříčlenné týmy složené z žáků celé naší školy, včetně učiliště.
Inspirací pro tuto akci se staly oblíbené soutěže každoročně konané na stavebních fakultách, ať již se jedná o ČVUT v Praze (soutěž Hala Roku Junior), nebo o VUT v Brně (soutěž Bridge Builder Contest). Hlavním (a divácky nejatraktivnějším) bodem těchto akcí je zatěžování jednotlivých modelů až do jejich destrukce, kdy z naměřených hodnot maximálního zatížení je následně vypočítána efektivita jednotlivých modelů jako poměr mezi nosností a vlastní hmotností.
Před vlastními zatěžovacími zkouškami probíhá přehlídka všech soutěžních modelů za přítomnosti žáků školy a odborné poroty, která je složená ze zástupců stavebních firem dlouhodobě se školou spolupracujících. Porota jednotlivé modely hodnotí, boduje a společně s vyhlášením výsledků v kategorii „největší efektivita“ je na konci soutěže udělována i cena odborné poroty za architektonicko-technické řešení navržené konstrukce.
Zadáním prvního ročníku MOSTUJ! (který se uskutečnil v březnu 2023 a zúčastnilo se ho celkem 29 týmů) bylo vytvoření mostu překlenujícího volný prostor délky 70 cm. Ke stavbě mostu bylo dovoleno použít pouze předepsané materiály (dřevěné špejlíky, provázky a libovolné typy lepidel), přičemž bylo zapotřebí dodržet maximální dovolenou hmotnost modelu. Jak se s tímto úkolem jednotlivé týmy popasovaly je možné posoudit z připojených fotografií.
Zadání soutěže bude pro každý ročník vždy upravováno tak, aby se modelování nestalo rutinou a soutěž se mezi našimi studenty těšila co největšímu zájmu. Věříme, že kdo jednou nasál atmosféru doprovázející mimořádně napínavé zatěžovací zkoušky, nebude už chtít o žádný z následujících ročníků přijít!

2. ročník soutěže Mostuj!

MOSTUJ2024 PLAKAT 1

pdfPlavidla soutěže 2024