Učňovské závěrečné zkoušky

čtvrtek, 22 červen 2023 13:00 | Mgr. Bc. Tomáš Černý třídní, učitel 3. ITV

Ve dnech 3. - 20. června 2023 proběhly na naší škole závěrečné učňovské zkoušky.

Nejdříve se uskutečnily písemné zkoušky, ty pak následovala praktická zkouška oboru Vodař, Truhlář a Instalatér.

Nakonec čekala žáky ústní část zkoušky těchto oborů.
Výuční listy byly všem slavnostně předány po ústní části závěrečné zkoušky.

Gratuluji všem, v současné době již absolventům a přeji jim hodně úspěchů do dalšího života, jak profesního, tak osobního.