Seznamovací kurz na učilišti

úterý, 05 říjen 2021 09:34 | Mgr. Tomáš Černý

Dne 3. 9. 2020 proběhl na naší škole sportovně seznamovací kurz tříd 1.ITZ, 2.ITV a 3.ITZ.
Cílem toho kurzu bylo seznámení žáků prvního ročníku s prostředím školy, poznání nových, ale také starších spolužáků během sportovních soutěžích. Nové dojíždějící žáky jsme taktéž provedli po okolí školy a města, aby věděli, kde co najít. Seznamovací sportovní kurz začal krásným počasím a vycházkou po Vysokém Mýtě a okolí. Během ní jsme ukázali novým žákům důležitá místa jako je Domov mládeže s jídelnou, vlakové a autobusové nádraží, či náměstí.
Vycházku jsme zakončili na pracovišti odborného výcviku na Poplerově ulici, kde bylo pro žáky připraveno občerstvení.
Žáci prvních ročníků si prohlédli svá pracoviště OV a šatny, kterými je podle oborů provedli mistři příslušných OV.
Během dne poté proběhly sportovní soutěže mezi jednotlivými třídami, kde se měli možnost žáci navzájem poznat.
Cestou zpět ke škole byla ukázána novým prvákům nejkratší trasa pro přesun na pracoviště OV.

A jak si vedly jednotlivé třídy ve sportovních soutěžích?
První místo obsadila třída 2.ITV, druhou příčku obsadili nováčci z 1. ITZ a na poslední vítězný stupeň usedli studenti z 3. ITZ.

Celá akce proběhla ve velmi přátelské a pohodové atmosféře a doufáme, že se účastníkům líbila.