Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

čtvrtek, 04 březen 2021 23:07 | Jiří Skalický

Na základě počtu doručených přihlášek v rámci 1. kola přijímacího řízení do maturitního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví, který nepřekročil předem stanovený maximální počet 90 přijímaných žáků, rozhodl ředitel školy o tom, že: 

do maturitního oboru Stavebnictví se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Pořadí přijatých uchazečů bude v souladu s legislativou zveřejněno na webových stránkách školy dne 28. dubna 2021.

Další informace naleznete na stránce Časté otázky k přijímacímu řízení, odůvodnění rozhodnutí v následujícím souboru:

pdfRozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek