Přednáška o tunelovém komplexu Blanka

pondělí, 20 březen 2017 22:25 | Mgr. Marie Severová

Poslední přednášku cyklu DOPRAVA JEDE přednesl 1. března náš absolvent Ing. Aleš Šmejda. Po maturitě v roce 1995 pokračoval ve studiu na Dopravní fakultě v Pardubicích, kde dnes učí na katedře dopravního stavitelství.

Pracoval také na stavbě tunelu Blanka, a proto se s námi přijel podělit o své zkušenosti. Tunelový komplex Blanka označil za úžasný soubor podzemních staveb.

První úvahy o stavbě se objevily už v 70. letech minulého století. V roce 1989 se přemýšlelo o třech okruzích, které byly později zredukovány na dva – vnitřní a vnější. Důvodem výstavby vnitřního okruhu byla regulace dopravy, snaha odvézt dopravu z centra Prahy.

Začátek stavby však byl ovlivněn prací archeologů i budováním průzkumné štoly budoucího tunelu, dokončené až v roce 2005. A tak stavět se začalo až v r. 2006.

Dověděli jsme se, že TKB není pouze komplex tunelů, ale také vzduchotechniky, kdy samotná strojovna vzduchotechniky má 300 m². Pan Šmejda nás též seznámil s použitými ražebními metodami, z nichž upozornil na novou rakouskou tunelovací metodu. Uvažovaná rychlost ražeb byla 50-90m za měsíc, ale po různých komplikacích se postupovalo pouze 25-40 metrů měsíčně.

Zajímalo nás také, proč se propadla část území Stromovky, což znamenalo 5 měsíců zdražení, než byl proveden systém injektáží. Ty měly zamezit vypadávání břidlic, které způsobily sérii mimořádných událostí – v srpnu a říjnu 2008 a v červenci 2010.

TKB byl stavěn celých 10 let a jeho cena vzrostla oproti původnímu rozpočtu více než pětkrát – ze 7 miliard na téměř 37 mld.