Přednáška o recyklátech v komunikacích

neděle, 29 leden 2017 20:17 | Mgr. Miroslava Faltysová

Recykláty do vozovek pozemních komunikací - tak nazval svou přednášku pan Ing. Dušan Stehlík ze Stavební fakulty VUT v Brně. Přednáška byla součástí cyklu Doprava jede s podtitulem Naši absolventi se ván představují.

Ing. Dušan Stehlík je rodák z Vysokého Mýta a o studiu stavební školy, jak sám přiznal, rozhodli rodiče. Nikdy však nelitoval, ba naopak na školu a její pedagogy vzpomíná s láskou a vděčností. Pochlubil se, že znalostmi zde získanými několikrát oslnil i vysokoškolské pedagogy a jenom fakt, že je absolventem "vysokomýtské vodárny" mu otevřel nejedny dveře.

Recyklace a využití recyklátů je v současnosti velmi diskutované téma. U nás však zatím převládá nechuť využívat tento materiál při stavbě dálnic (například oproti sousednímu Německu), uplatňuje se spíš u komunikací nižších tříd.

Nejméně kvalitní recyklát je směsný, většinou obsahuje velké množství cihel a používá se na úpravy podloží. Lepší vlastnosti má betonový recyklát a recyklovaný materiál z asfaltových vozovek, který se uplatňuje do podkladových vrstev vozovek, parkovišť či dlažeb zatížených těžkou dopravou.            

V Brně – Černovicích funguje zkušební polygon, kde jsou prováděny zatěžovací zkoušky, diagnostika vozovky i různé novátorské pokusy, jako tzv. obrácená vozovka.

Hudbou budoucnosti je i využití recyklátů v rámci vodních staveb…