Přednáška "Jak zamezit povodním a suchu"

sobota, 10 prosinec 2016 18:12 | Mgr. Miroslava Faltysová

Jak zamezit povodním a suchu?

Najít odpověď na tuto otázku mohli posluchači další přednášky z cyklu Voda je život, kterou tradičně pořádáme na naší škole. Hostem byl tentokrát RNDr. Pavel Punčochář, CSc. ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.

V úvodu připomenul, že do r. 1997 bylo v ČR devět velkých povodní a z nich šest katastrofických. Stejně nebezpečné je i sucho, které zemi sužovalo v poslední době nejvíce v letech 2003, 2014 a 2015. V tomto roce na např. na Moravě chybělo 200 – 300 ml srážek. Oproti povodním se na sucho však nelze připravit.

Povodně v letech 1997- 2013 si vyžádaly 135 lidských životů a materiální škody ve výši 190 miliard Kč. Proto na všech Povodích dnes existují komise, které tyto otázky řeší. Je propracovaný informační systém v šesti jazycích. Pokud se podaří vodu z povodní zadržet, je to významný vodní zdroj.

Jaká je strategie vodního hospodářství Ministerstva zemědělství? Jednak je to program prevence, zajištění vodních zdrojů v období sucha, dále hájení lokalit pro případnou akumulaci vody v přehradách a posílení retence v krajině.

Vybavení domácností také vede k šetření vodou (až 40 %). Nyní je u nás spotřeba vody 83,9 l na osobu a den.

O tom, že otázky kolem vody nejsou jen problémem současnosti, svědčí založení Výzkumného ústavu hydrologického prezidentem Masarykem už v r. 1919.