Podal jsi přihlášku ke studiu na naší škole?

neděle, 23 duben 2023 16:55 | Mgr. Ivana Bejblíková

Pokud jde o učební obor, můžeš být v klidu. Žádné písemky tě nečekají. Jelikož dodržujeme platnou legislativu, můžeme konečné pořadí uchazečů zveřejnit až 22. dubna. Rozhodnutí o přijetí nebudeme zasílat poštou. Tví zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy kdykoliv během následujícího pondělí, tj. 24. dubna (od 7 do 17 hod). Mohou zde také rovnou odevzdat zápisový lístek (ten ti dali na ZŠ), kterým svůj úmysl nastoupit na naši školu potvrdíš.

podal jsi prihlasku2

Pokud jsi zvolil maturitní obor, čekají tě přijímací zkoušky. Ty se budou psát ve čtvrtek 13. dubna a v pátek 14. dubna. Záleží, na kolikátém místě na přihlášce jsi naši školu uvedl. Následující informace jsou pro oba termíny společné.

Do hlavní budovy školy se dostav ráno po osmé hodině. Na nástěnce ve vestibulu si na seznamu zjisti, ve které třídě budeš testy psát. Nemusíš se bát bloudění, vše bude označené šipkami a navíc se zde budou pohybovat naši studenti, kteří tě v případě potřeby na dané místo zavedou.

V půl deváté se začíná psát test z matematiky. Na jeho vypracování máš 70 minut. Poté následuje přestávka a v 10:50 budeš psát test z českého jazyka a literatury. Pro něj je časový limit o 10 minut kratší. Po dvanácté bys měl mít všechno za sebou.

S sebou potřebuješ psací a rýsovací potřeby (zvol propisku, gumovací pero nechej doma, to si nerozumí se skenerem). Vezmi také pozvánku ke zkouškám, která přišla tobě nebo tvým rodičům e-mailem, nebo jakýkoliv doklad totožnosti.

Protože testy neopravujeme u nás ve škole, ale musíme je odeslat k centrálnímu opravení, nemůžeš se výsledky, bohužel, dozvědět hned. K nám na školu přijdou až 28. dubna. Jakmile se tak stane, vyvěsíme pořadí přijatých uchazečů na našem webu a na nástěnce ve vestibulu. Samozřejmě nebudeme zveřejňovat jména, musíš se najít pod svým evidenčním číslem (číslo na pozvánce).

Rozhodnutí o přijetí nebudeme zasílat poštou. Tvůj zákonný zástupce si ho může vyzvednout v úterý 2. května do 17:00 hodin v kanceláři školy. Pokud se vám doma tento termín nehodí, můžete se samozřejmě stavit v kanceláři i v jiném dni (otevřeno je do 15 hodin). Pozor ale na desetidenní lhůtu (ta běží od termínu zveřejnění výsledků), během které se musíš rozhodnout, zda k nám na školu opravdu nastoupíš. Své rozhodnutí musíš potvrdit odevzdáním zápisového lístku (dostal jsi ho na své ZŠ). Oba úkony se samozřejmě mohou spojit – můžete tedy vyzvednout rozhodnutí o přijetí a zároveň odevzdat zápisový lístek.

Máš-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacích zkoušek, neváhej se zeptat. Telefonní číslo do kanceláře školy je 465 420 314.