Oprava mariánského sloupu v Chocni

čtvrtek, 19 říjen 2017 22:22 | Mgr. Miroslava Faltysová

To bylo tématem prvního setkání, kterým začal další ročník cyklu přednášek na VOŠ a SŠ stavební. Přednášel vysoce erudovaný a stejně tak vtipný RNDr. Zdeněk  Štaffen.

Mariánský sloup v Chocni byl postaven r. 1760 a podle dochovaných dokumentů stavba stála 772 zlatých, 17 krejcarů, 18 denárů. Materiál, tehdy velmi kvalitní pískovec, daroval městu hrabě Kinský. Sloup je vyzdoben sochami P. Marie, sv. Ludmily, sv. Václava a Floriana.

Sloup prošel za dobu své existence několika opravami. Zásadní proběhla v roce 1905, kdy byla vyměněna sochařská výzdoba. Původní sochy byly upevněny na čepech dlouhých až 1, 2 m, nové čepy byly o mnoho kratší, a tedy fixace k podstavci nebyla tak pevná. V sedmdesátých letech, konkrétně roku 1978, došlo při opravách k necitelným zásahům do výzdoby sloupu. Sochy byly totiž opraveny betonem (tzv. modrákem), pod nímž došlo k naprostému rozkladu původního pískovce.

Roku 2008 proběhl průzkum a byl vytvořen projekt, podle kterého probíhají současné opravy. Schodiště a sokl s první částí zůstanou původní, kopie soch vyrobí sochařský atelier v Olomouci. Bude použit božanovský pískovec, který se ukazuje jako nejvhodnější.

Velmi zajímavá byla i fotodokumentace, která ukazovala jednotlivé kroky při rozebírání částí sloupu, nejvíce poškozené části a další zajímavosti rekonstrukce.

Oprava sloupu by měla být dokončena letos v listopadu.