Odborný výcvik online i prakticky z domova

pondělí, 15 únor 2021 13:01 | Mgr. Kamil Vimr

V období distanční výuky se neustále snažíme o zkvalitnění formy odborného výcviku pro obor truhlář. A to především pro ročník 1. T, kdy odborný výcvik je prakticky zastaven.

Novinkou je samostatná domácí praktická činnost na zvolené či zadané téma, které je přiděleno v rámci dobrovolných konzultačních hodin. Zároveň je studentovi připraven materiál a v případě potřeby jsou mu zapůjčeny i pomůcky či ruční nářadí. Protože ne všichni mají doma plně vybavenou dílnu, je toto jedna z cest, jak našim studentům pomoci v rámci rozvíjení manuálních dovedností a návyků. Součástí „domácího“ balíčku je i výkresová dokumentace.

Prvním tématem je výroba nohy stoličky/stolu + spojení lubů. Tyto dovednosti studenti využijí při výrobě stolového nábytku.

To, že se domácí práce daří dokládá práce Tobiáše Tuschera z 1. T.

2