Odborná výuka vodařů v terénu

čtvrtek, 03 říjen 2019 15:46 | Ing. Romana Novotná

Letošní podzimní exkurze studentů vodohospodářů začala v úterý 24.9.2019 odpoledne dlouhou cestou vlakem z Vysokého Mýta do Českého Vrbného. Na ubytování ve vodácké ubytovně u slalomové dráhy na Vltavě jsme dorazili až v nočních hodinách. 

Ve středu ráno jsme se přiblížili vlakem do Velešína, odkud jsme vyrazili na hráz římovské přehrady. VD Římov je vodárenská nádrž, která slouží jako zdroj surové vody pro celou oblast Českobudějovicka. Viděli jsme věžový odběrný objekt, strojovny spodních výpustí, elektrárnu se dvěma Francisovými turbínami a prošli jsme se štolou v tělese sypané kamenité hráze. Na závěr nás čekalo 260 schodů po vzdušním líci hráze zpět na korunu hráze. Po obědě v restauraci v Plavu jsme vyrazili na úpravnu vody. Prošli jsme dvoustupňovou technologii úpravy vody a viděli jsme dispečink, kalové hospodářství i čerpací stanice upravené vody. Do centra Českých Budějovic jsme se vrátili autobusem. Několik odvážných studentů se i v deštivém počasí vydalo na prohlídku protipovodňových opatření podél řeky Vltavy. 

Třetí den exkurze začal prohlídkou MVE na jezu České Vrbné, kde pracují dvě soustrojí s Kaplanovými turbínami. Následovalo 90 minut raftingu na umělém slalomovém kanále, který vede v trase původního koryta Vltavy. Po adrenalinovém zážitku nás čekala exkurze přístavu a zdymadla s plavební komorou. Závěrem akce byla návštěva mechanicko-biologické ČOV, po které následoval rychlý přesun do centra Českých Budějovic a cesta vlakem zpět do Vysokého Mýta.