Netolismus

úterý, 23 leden 2024 08:24 | Mgr. Ondřej Glac

Nová rizika v éře moderních technologií.

Co je vlastně netolismus a s jakými riziky se můžeme setkat kvůli novým technologiím? Tuto otázku si položili a zodpověděli studenti prvních ročníků během odborné přednášky, již vedl lektor David Lachman ze společnosti ACET, která se věnuje se prevenci mezi mládeží už řadu let.

V rámci přednášky se studenti seznámili s pojmem netolismus neboli závislostí na sociálních sítích, počítačových hrách, surfování na internetu a dalších podobných jevech. Pan Lachman nejen představil rizika spojená s těmito aktivitami, ale zdůraznil také možnosti, jak se bránit této závislosti. Důraz byl kladen nejen na negativa, ale především na pozitivní přístup, který umožňuje udržet všechny displeje pod kontrolou. A to tak, aby bylo předejito riziku vzniku závislosti na digitálních médiích, jež se staly součástí našeho každodenního života.

Věříme, že tato přednáška poskytla studentům užitečné informace a přispěla k zodpovědnějšímu využívání moderních technologií.

Netolismus