Návštěva Speciální ZŠ

pátek, 24 červen 2022 22:43 | Ing. Michael Novák

Dne 23. června navštívili naši školu žáci ze Speciální základní školy a praktické školy ve Vysokém Mýtě.

Žáci viděli, jak tiskne naše 3D tiskárna a také to hlavní, kvůli čemu přišli, "umělou řeku". V hydrotechnické laboratoři jsme si něco pověděli o vodních dílech, vyzkoušeli jsme si zavřít šoupě a podívali se na to, jak šoupátko funguje. U žlabu si žáci mohli vyzkoušet jak nebezpečné mohou být jezy a také se udivovali nad tím, jak je možné, že teče voda do kopce - ve vodním skoku.

Čas jsme si užili a těšíme se na další návštěvu.