Návrat do hydrotechnické laboratoře

úterý, 04 květen 2021 11:49 | Ing. Jiří Skalický

S návratem studentů na praktickou výuku jsme s radostí opustili výpočty a projektování na počítači a dostali se i do naší hydrotechnické laboratoře. Ač mají vodaři ze 4. ročníku těsně před maturitou, rozhodli se ověřit tabulkovou hodnotu součinitele přepadu jezu. Tento součinitel vám patrně nic neříká, ale vězte, že jde o jeden ze zásadních parametrů při výpočtu proudění vody přes jez. Dvouhodinový blok s tímto pokusem utekl jako voda a dopadl skvěle - opět jsme si mohli ověřit, že ty zdánlivě nudné vzorečky fungují a že vlastně ani tak nudné nejsou - právě naopak!