Mosty 2023

sobota, 04 listopad 2023 10:07 | studenti - Dopravní stavitelství

Dne 3. října vyrazili studenti oboru dopravního stavitelství z třetího a čtvrtého ročníku na exkurzi nazvanou Mosty 2023. Název je to příznačný, protože celé dva dny byly mosty opravdu „nadupané“. Pojďte se s námi v následujících řádcích vrátit na ta místa zpět a přečíst si o tom, co my mohli na vlastní oči vidět.

První zastávka nás zavedla za jedním z technických unikátů ČR, tím je dvojmost na dálnici D1 přes řeku Želivku mezi obcemi Píšť a Vojslavice, asi 15 kilometrů od Humpolce. Silnice ve spodním patře mostu, kde v současné době probíhá rekonstrukce, spojuje obce z obou stran řeky Želivky, vrchním patrem vede dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Neméně zajímavý byl také další most k vidění - Hořepnický most. Návrh obloukového mostu se zavěšenou mostovkou a táhlem vytvořil Ing. Stanislav Bechyně, DrSc., který byl jeden z nejvýznamnějších českých zakladatelů betonového stavitelství. 

Autobus po krátké jízdě znovu zastavil, tentokrát u Zvíkovského mostu, i když cesta k němu byla trochu náročná a strmá, stálo to za to! Pak už na nás čekali zástupci firmy Metrostav, aby nám představili rekonstrukci mostu Červená nad Vltavou. Stavba zahrnuje výstavbu nového železničního mostu přes vodní nádrž Orlík s navazující rekonstrukcí železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Důvodem stavby nového mostního objektu je zejména jeho nevyhovující stavební stav a nedostatečné prostorové parametry. Nový mostní objekt je navržen jako železniční jednokolejný most s průběžným kolejovým ložem v odsunuté poloze cca 10 m severním směrem od stávajícího mostu. V hlavním mostním otvoru je navržena nosná konstrukce ze železobetonového oblouku na rozpětí 156 m a se vzepětím 34,7 m. Celková délka mostu bude 316,3 m, tím se zařadí mezi největší obloukové přemostění v České republice. 

Druhý den jsme zamířili do Písku zhlédnout Lávku Dagmar Šimkové, moderní ocelovou lávku architekta Josefa Pleskota, která je určena pěším a cyklistům a nese jméno ženy vězněné dlouhých 14 let komunistickým režimem. 

Byl by snad hřích být v této oblasti a nenavštívit Podolský most, železobetonový silniční most přes Vltavu mezi obcemi Podolí a Temešvár na silnici č. 29 spojující Tábor a Písek. Most nahradil starý řetězový most z roku 1848, který byl s výstavbou Orlické přehrady v roce 1960 rozebrán. Nyní je umístěn u vesnice Stádlec přes Lužnici, i tam jsem se proto zajeli podívat. 

Po více než sto třiceti letech od zahájení provozu trati Tábor – Písek se opravuje železniční viadukt mezi stanicemi Božejovice a Sepekov, to nemohlo uniknout naší pozornosti, a tak jsme s odborným výkladem zástupců firmy Chládek a Tintěra tuto renovaci Sepekovského železničního viaduktu viděli.

Při předposlední zastávce jsme ještě měli možnost udělat pár krásných fotografií Žďákovského mostu, pak jsme se na dlouhou cestu domů posilnili řízky v místní restauraci a úplně nakonec měli možnost podívat se na ypsilonové pražce v Ratajích nad Sázavou. 

Celou exkurzi připravil a zrealizoval pan učitel Ing. Stanislav Skalický a my mu tímto za vše velmi děkujeme!Soupis cílů naší exkurze „Mosty 2023“

 

Navštívené cíle

  • Most Píšť – „most na mostě“, dole původní „protektorátní dálnice“, nahoře stávající dálnice D1 (spodní most se opravuje)
  • Most Hořepník – most s táhlem v mostovce, návrh profesora S. Bechyně, jeden z prvních z ŽB, první s táhlem
  • Zvíkovský most – od středového pilíře letmo betonovaná konstrukce, pilíř výšky cca 75m nad Vltavou
  • Most Červená nad Vltavou – letmo betonovaný oblouk rekordního rozpětí 156 m, vedle původní příhradová konstrukce (70 m nad dnem – nejvyšší železniční most u nás)
  • Lávka D. Šimkové – ocelová lávka architekta J. Pleskota, polovina zavěšená, polovina visutá, přes Otavu v Písku
  • Temešvár – Podolský most – unikátní trojoblouk přes Orlickou přehradu, rozpětí největšího oblouk je 150 m, významný most Evropy
  • Sepekovský viadukt – nákladná rekonstrukce starého kamenného mostu, trubkové lešení, spárování
  • Most ve Stádleci – původní Podolský most, přesunut do Stádlece (řeka Lužnice), nejstarší dochovaný řetězový most u nás (1848 – Adalbert Lanna)
  • Žďákovský most – světově uznávaná oblouková konstrukce plnostěnného oblouku (rekordní rozpětí 330m), betonové konzoly délek 25 m, uloženo na klouby, unikátní řešení mostních závěrů a ložisek
  • Rataje nad Sázavou – ukázka železničního svršku s Y- novými pražci