Jarní exkurze stavařů

úterý, 10 květen 2022 15:34 | Ing. arch. Anna Křížová

Stavební škola pravidelně jezdí za poznáním na exkurze. Stejně tomu bylo i toto jaro.
Společně se Slavomírem Peterkou jsme pro studenty pozemního stavitelství 3. a 4. ročníku připravili dva výlety - jeden do Pardubic a druhý do Prahy.

V Pardubicích jsme začali prohlídkou Automatických mlýnů, od architekta Josefa Gočára. Ke Gočárovi se postupem času přidaly vrstvy následných dob a režimů a dnes v areálu bývalé sýpky probíhá rekonstrukce smělá a velmi současná uvažováním investorů, ale citlivá přístupem ke kontextu areálu. Areálem nás provedl jeden ze současných majitelů Lukáš Smetana. Viděli jsme probíhající rekonstrukci sýpky na galerii i novostavbu centra na podporu technického vzdělávání na základních školách.

Dále jsme pokračovali do Prahy, kde jsme se poučeným okem podívali na rekonstrukci hlavního nádraží od Aleny Šrámkové a Patrika Kotase. Cesta pokračovala po brutalistní architektuře 1. poloviny 20. století. - Federální shromáždění, OD Máj nebo Nová scéna ND. Zastavili jsme se ale i u mladšího domu od Aleny Šrámkové na Můstku. Z historie do současnosti nás přenesla návštěva čerstvě otevřeného technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici od architekta Ivana Kroupy, který na umprumce vedl ateliér Architektura II, i tato stavba je částečnou rekonstrukcí avšak s novým programem budovy. Den jsme zakončili ve Winternitzově vile na pražském Smíchově, kterou si pro sebe nechala postavit rodina Winternitzů, jež mají blízký vztah k zakladatelům sýpky a Automatických mlýnů v Pardubicích. S touto rodinou jste tedy začali i ukončili.

Druhý den byl o poznání klidnější. Prošli jsme se po dejvickém kampusu vysokých škol. Navštívili jsme budovu Fakulty architektury a Národní technické knihovny, které jsou v provozu méně než 15 let. Povídali jsme si o Engelově velkorysém návrhu této pražské čtvrti, která je svým přístupem i měřítkem v Praze jedinečná. Z Dejvic jsme se přesunuli do Holešovic do centra současného umění DOX, kde jsme byli s odborným výkladem provedeni všemi současnými přístavbami, novým sálem od Petra Hájka, vzducholodí od Ivana Rajniše, ale i citlivou rekonstrukcí budovy galerie od Ivana Kroupy. 

Exkurze byla zaměřená na propojení současné a historické architektury. Cílem bylo podívat se na tyto stavby poučeným okem, vnímat kontext doby a místa, na kterém tyto stavby vznikly a vznikají a zároveň poukázat na důležitost rekonstruování budov se současným avšak citlivým přístupem.