DT výhybkárna Prostějov

středa, 22 únor 2023 11:45 | Ing. Stanislav Skalický

Prostějovská výhybkárna byla založena v roce 1900, původně jako firma zámečnická. Výhybky vyrábí od roku 1956 a je výhradním dodavatelem pro celou Českou i Slovenskou republiku. Výhybkové konstrukce však dodává do 30 zemí pěti kontinentů (například i do Austrálie, Brazílie, Kanady, USA apod.). Vzhledem k nové (a luxusní) budově ředitelství a právě budované veliké hale (budoucí lisovny) se domnívám, že si vede velmi dobře.

S hlavním technologem jsme si prohlédli celý výrobní proces: viděli jsme opracovávání jazyků a opornic, svařování, kování a opracovávání srdcovek. Odtavovací stykové svařování kolejnic, montáž výměnových částí, výhybkových kolejí i části srdcovkové. Také jsme navštívili zkušebnu. V laboratoři jsme se dozvěděli o defektoskopii, ultrazvuku a laserovém měření. Všem našim průvodcům budiž vysloven velký dík.

Zpáteční cestu jsme okořenili několika bonusy. Viděli jsme nejstarší most na Moravě (a třetí nejstarší v celé ČR), renesanční perlu v Moravské Třebové a krásnou lepenou lávku „s poselstvím“.

Všem děkuji za pozornost a Jardovi Sekaninovi za odvoz. To byla jízda!

P.S. A ještě děkuji obci Loštice za tvarůžky!

Vysvětlivky k obrázkům:

 • Obr. 1 – Přechod z ocelové části výhybky do srdcovkové ze speciální manganové oceli
 • Obr. 2 – Srdcovková část z manganové oceli, která se zpevňuje výbuchem plastické trhaviny!
 • Obr. 3 – Zkrácený monoblok srdcovky z bainitické oceli
 • Obr. 4 – Sestavování železniční štíhlé výhybky
 • Obr. 5 – Nástroje na opracování kovu – vnitřní části výhybek
 • Obr. 6 – Krásný pohled!
 • Obr. 7 – Stykové odtavovací svařování kolejnice
 • Obr. 8 – Zkouška odtavovacího svaru v tahu a za ohybu
 • Obr. 9 – Bez komentáře
 • Obr. 10 – 40 milimetrů široká a 2 mm hluboká špóna z „hoblíku na ocel“
 • Obr. 11 – Jarda s kamarády
 • Obr. 12 – Ohřev křížení pro žlábkovou výhybku (pro tramvajové tratě)
 • Obr. 13 – Detail přímého jazyka žlábkové výhybky
 • Obr. 14 – Naše sestava u Svatojánského mostu
 • Obr. 15 – Svatojánská most v Litovli
 • Obr. 16 – Svatý Jan z Nepomuku dohlíží na most i uživatele mostu
 • Obr. 17 – Lepená lávka s poselstvím – pokud znáte morseovku, je to hračka…
 • Obr. 18 a 19 – Lávka
 • Obr. 20 – Zámek v Moravské Třebové
 • Obr. 21 – Zaujetí
 • Obr. 22 – Nejstarší renesanční portál na sever od Alp (snad)