ČKAIT Pardubice oceňuje

pátek, 20 leden 2023 15:48 | Josef Roušar

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblasti Pardubice na své valné hromadě 19. ledna v budově Domu techniky Pardubice spol. s r.o. oceňovala nejlepší studenty.
Z naší školy ocenila Kristiána Sádeckého - studenta 3. ročníku oboru Stavebnictví se zaměřením Dopravní stavitelství.
Kristián dosahuje dlouhodobě vynikajících studijních výsledků a projevuje mimořádný zájem o obor. Kromě stavařiny vyniká i ve sportu - školu reprezentuje v řadě soutěží. Kristián je zároveň velmi ochotný a vstřícný k pomoci ostatním spolužákům.