Bobřík informatiky 2022

úterý, 22 listopad 2022 11:26 | Mgr. Marie Šebková

Stejně jako loni, tak i letos se naši studenti 1. a 2. ročníku při hodinách IKT ve dnech 14. až 16. listopadu zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.

Soutěž Bobřík informatiky je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.

A jaké úlohy studenti řešili? Všelijaké úlohy, ve kterých je potřeba snažit se porozumět informacím včetně kódování a šifrování, úlohy na algoritmické myšlení. Do soutěže byly zařazeny i úlohy z oblasti programování, a to takovou formou, kdy nejde o znalost nějakého konkrétního programovacího jazyka, ale jde o porozumění základním principům programování jako je posloupnost příkazů, cyklus, rozhodování podle určité podmínky. Důležitá je snaha řešit problémy, hledat strategii a logiku.

Všechny tyto typy úloh přispívají k tomu, abychom si uvědomili, že informatika není totéž co ovládání počítače. S informatikou se setkáváme v každodenním životě, a to jak s počítačem, tak i bez počítače.

Více informací o soutěži na webu soutěže Bobřík informatiky.