2. kolo přijímacího řízení pro obor Zedník

úterý, 02 květen 2023 13:00 | Mgr. Ivana Bejblíková

V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník.

Přihlášky ke studiu lze podat nejpozději do 12. května 2023. Pořadí přijatých bude vytvořeno na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (podrobná kritéria zde). Přijmout můžeme pouze takového uchazeče, který v souladu s platnou legislativou doloží na přihlášce svou zdravotní způsobilost ke studiu lékařským potvrzením.

wwworks foto 23 zednik