Dopravní stavby na VOŠ

dopravni stavby

 

Charekteristika oboru dopravní stavitelství
Studium tohoto zaměření je náplní střední i vyšší odborné školy:

 • od 3. ročníku střední školy (obor Stavebnictví)
 • od 1. ročníku vyšší odborné školy (obor Inženýrské stavitelství)

Předměty dopravního stavitelství mají následující náplň:

 • silnice, rychlostní komunikace a dálnice
 • městské komunikace, parkoviště, zastávky MHD atd.
 • vybavení silnic, dálnic a místních komunikací
 • správa a údržba silnic a dálnic
 • začlenění komunikací do krajiny, estetika návrhu, ochrana životního prostředí
 • dopravní inženýrství - průzkumy a prognózy, kapacity komunikací
 • silniční a dálniční křižovatky
 • inženýrské sítě, kolektory
 • železniční tratě
 • rozvětvení a proniky kolejí (výhybky a kolejové křižovatky)
 • údržba železničního svršku
 • městská kolejová doprava (tramvaj, metro, lehké metro)
 • železniční stanice
 • železniční vlečky
 • lanové a ozubnicové dráhy
 • letištní plochy, vzletové a přistávací dráhy
 • štoly a jejich vystrojení
 • tunely ražené i hloubené
 • mostní objekty deskové, trámové, rámové i obloukové, mosty visuté a zavěšené

Naším cílem je vychovávat odborníky pro:

 • projektování dopravních a souvisejících staveb
 • investorskou činnost
 • realizaci staveb (řídící funkce)
 • správu a údržbu dopravních staveb
 • související činnosti (státní správa, kontrola apod.)

Uplatnění absolventů je potom velmi široké: mohou pracovat jako projektanti, v přípravě staveb, na stavbách jako mistři a stavby vedoucí, ve státní správě (odbor dopravy, výstavby apod.), ve firmách, které zabezpečují údržbu dopravních staveb, na katastrálních úřadech, v geodetických firmách, ve výzkumu, ve školství atd.atd.

Dnes, kdy náš vstup do Evropské unie je podmíněn vybudováním dálniční sítě (cca 1/3 je hotova), kdy kvalita a bezpečnost stávajících komunikací pokulhává za evropským standardem, kdy je nutné vybudovat silniční obchvaty lidských sídel, kdy mnoho objektů dopravního stavitelství (mosty, tunely) je v takřka havarijním stavu, kdy je nutné podstatně zkvalitnit železniční sítě a v neposlední řadě vybudovat železniční rychlostní koridory, je zaměření na dopravní stavitelství praxí velmi žádané a faktem je, že "dopraváků" je akutní nedostatek.

Proto naše škola tento obor stále (již 30 let) nabízí.

Obecné informace o průběhu studia tohoto oboru najdete ZDE.

 

Podrobné informace: