Vyšší odborná škola

 vodohospodarske stavby dopravni stavby nizkoemisni stavby

vzdělávací programy:

1. INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ (36-41-N/03), zaměření:

  • Vodohospodářské stavby - více ZDE
  • Dopravní stavitelství - více ZDE

2. NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY (36-41-N/07) - více ZDE

voska abs velka 

přijímací řízení na voš:

pro školní rok 2022/2023

 

Termíny:

• podání přihlášek ke studiu:

1. kolo - 31. května 2022

2. kolo - 31. července 2022

• konání přijímacího řízení (přijímací zkoušky se nekonají):

1. kolo - 21. a 22. června 2022

2. kolo - 31. srpna 2022


Kritéria přijímacího řízení:

1. Účast na přijímacím řízení.

2. Předložení dokladů:
• ověřenou kopii maturitního vysvědčení
• občanský průkaz
• vyplněnou přihlášku ke studiu včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti

3. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Pro potřebu odvolacího řízení ředitel školy stanovuje dvě volná místa.

Zájemci si mohou stáhnout, vyplnit a vytisknout přihlášku ke studiu ve formátu doc.

 

základní informace:

Určeno: absolventům gymnázií a všech středních odborných škol s maturitou

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí: úspěšné složení maturitní zkoušky

Ukončení: vypracování diplomové práce, její obhajobou a složením závěrečné odborné zkoušky (=absolutorium)

Certifikát: diplom vyššího odborného studia s profesním studiem absolventa "diplomovaný specialista" (DiS)

Uplatnění absolventů: ve vyšších technických funkcích na stavbách, v projekci, ve správních orgánech, v řídících funkcích stavebních firem

Školné: 3 000,- Kč za rok (termíny pro zaplacení školného 1500,- Kč/semestr jsou 15. 9. a 15. 2. daného školního roku, číslo účtu: 198 542 656/0600)

Ubytování a stravování: zajišťuje domov mládeže - přihláška ke stažení zde

DMVM logo

Další informace: Ing. Vladimír Richtr, zástupce ředitele školy pro vyšší školu, tel.: 468 003 405 nebo 731 172 314.

 

PODPORA STUDIA:

 LOGO20TABLETY20A20STIPENDIA204  wifi zone 

virtualni prohlidka 500px

 

absolventské práce:

docxPožadavky na zpracování absolventské práce

docxPřihláška k absolventské práci

 

POKYNY VEDOUCÍM, OPONENTŮM ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Vedoucí absolventské práce: navrhuje zadání diplomové práce, ovlivňuje způsob řešení zadané problematiky a zároveň plní funkci konzultanta v období od zadání diplomové práce až do jejího podání k obhajobě. V posudku hodnotí samostatnost zpracování tématu, zda diplomová práce splňuje zadání a celkovou úroveň zpracování.
Oponent absolventské práce: hodnotí úroveň diplomové práce po obsahové i formální stránce (formulace problému, současný stav řešené problematiky, navržený způsob řešení, úroveň zpracování, hodnocení a prezentace výsledků).

Na závěr svého posudku uveďte, zda diplomovou práci doporučujete k obhajobě a klasifikujte ji podle stupnice: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl. Posudek podepište.

Pro vypracování posudku oponenta a vedoucího AP, lze použít doporučený formulář (šablonu) posudku. Pozor, formuláře posudku oponenta a vedoucího AP jsou v některých bodech hodnocení odlišné!

Následující formuláře jsou ve dvou základních verzích: klikací verze určená pro vyplnění ve Wordu a verze ve formátu PDF. Soubory pro Word je vhodné nejprve si uložit na disk (kliknout pravým tlačítkem a zvolit "Uložit cíl jako...") a teprve pak otevřít a vyplnit.

docHodnocení vedoucího absolventské práce

docHodnocení oponenta absolventské práce

 

odborné praxe:

docPotvrzení o zdravotní způsobilosti

docxHodnocení odborné praxe

Projekty studentů