Geodetické kurzy

Geodézii vyučujeme všechny studenty maturitních oborů bez ohledu na zaměření studia. Ve druhém i třetím ročníku probíhá nejenom teoretická výuka, ale i pravidelná praktická cvičení. Ta jsou ve třetím ročníku navíc doplněna ucelenou praxí – čtyřdenním geodetickým kurzem.

Mezi hlavní cíle výuky patří zejména ovládnutí metod měření délek, výšek a úhlů a s ním spojené ovládání příslušných geodetických pomůcek a přístrojů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, teodolitů a totálních stanic. Dále pak znalosti státních referenčních systémů, mapových děl a katastru nemovitostí. Studenti se naučí i vyhotovovat mapové podklady pro projekty a vytyčovat jednoduché stavby.

Absolventi všech oborů tak mají vedle svého zvoleného zaměření studia ještě dobré teoretické základy z geodézie a hlavně praktické dovednosti v ovládání měřických přístrojů a postupů. Nalézají tak mnohdy uplatnění jako technici měřiči ve stavebních i geodetických firmách. Někteří dokonce pokračují na vysokých školách ve studiu oboru geodézie a kartografie.