Nabídka geodetických kurzů

geodeti

A - základní kurz geodézie

(24 hodin teorie ve 3 dnech)

Geodézie v dopravním stavitelství – metody měření.

 • Základní pojmy, jednotky délkové, plošné a úhlové, disciplíny geodézie. - Jednoduché geodetické pomůcky, základní úlohy.
 • Metody měření délek.
 • Měření úhlů a měření výšek, využití GNSS v geodézii.
 • Používané souřadnicové a výškové systémy (S-JTSK, Bpv, ETRS, WGS84). Geodézie v dopravním stavitelství – mapové podklady a metody vytyčování.
 • Základní pojmy (měřítka, polohopis, výškopis).
 • Metody měření polohopisu a výškopisu (klasické, GNSS, fotogrammetrie a DPZ). - Polární metoda: teoretický základ, přípravné práce, měřické práce
 • Metody a postupy vytyčování polohy a výšky.
 • Zeměměřický zákon 200/1994 Sb. a prováděcí předpisy.
 • Role ÚOZI na stavbě a osoba odborně způsobilá.

Geodézie v dopravním stavitelství – katastr nemovitostí a využití katastrálních map.

 • Katastr nemovitostí ČR (ČÚZK, ZÚ, KU, ZKI).
 • Platná legislativa, Katastrální zákon 256/2013 Sb. a prováděcí předpisy. - Katastrální operát - SPI (soubor popisných informací) a SGI (katastrální mapy). - Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků.

B - měření výšek technickou nivelací 

(8 hodin teorie + 8 hodin praktického cvičení – celkem 16 hodin ve dvou dnech)

 • Geometrická nivelace ze středu a plošná nivelace (základní teorie a výpočty) • Obsluha a údržba nivelačních přístrojů.
 • Měření výšek metodou TN a plošnou nivelací.
 • Vytyčení výšky metodou TN.

C – měření úhlů a trigonometrické určení výšky

(8 hodin teorie + 8 hodin praktického cvičení – celkem 16 hodin ve dvou dnech)

 • Měření úhlů - teodolit (základní teorie).
 • Obsluha a údržba teodolitu / totální stanice.
 • Měření výšek Hz a V.
 • Trigonometrické měření převýšení.

Poznámky k náplni kurzů:

 • náplň jednotlivých kurzů lze upravit dle požadavku uchazečů,
 • praktické cvičení probíhá ve skupinách 6 – 9 účastníků v parku před školou, ideálně s vlastními, případně školními přístroji.

Vyučující:

 • seminář vede geodet s dlouholetou stavební i učitelskou praxí Ing. Pavel Malý.

Cena kurzu:

 • 5 900 Kč / účastníka v případě třídenního kurzu A,
 • 3 900 Kč / účastníka v případě dvoudenních kurzů B a C,
 • cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Termíny:

 • dle domluvy při zaplnění minimálního počtu 6 účastníků.

Další informace:

 • přihlášky je nutné zaslat do konce září, případně do konce února příslušného roku - kurzy probíhají zpravidla 2x ročně, dle zájmu účastníků,
 • účastníci získají veškeré studijní podklady a certifikát o absolvování kurzu - kontaktní osoba: Miroslava Vítková,
 • tel.: 465 420 314, 702 292 294,
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • web: www.stavebniskola.cz.

Dokumenty

pdfInformační brožura ke kurzům GEO
pdfInformace o kurzu GEO - základní kurz geodézie
pdfInformace o kurzu GEO - nivelace pro firmy
docxPřihláška do kurzu GEO - samoplátce
docxPřihláška do kurzu GEO - placeno zaměstnavatelem

 

absolventiVOS