Truhlář

truhlar

 

Charakteristika oboru:

 • absolvent umí zpracovávat jak masivní měkké a tvrdé dřevo, tak i různé aglomerované a laminované desky
 • je schopen vyrábět a opravovat jak stavebně-truhlářské prvky jako okna, dveře, schodiště, obklady stěn a stropů, tak i vyrábět nábytek, kuchyňské linky atd.

Náplň výuky:

 • nábytek
 • kuch. linky
 • okna
 • dveře
 • schodiště
 • dřevěná obložení
 • interiéry
 • podlahy atd.

Vstupní předpoklady žáků:

 • splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená stanoviskem lékaře na přihlášce

Přijímací zkoušky:

 • nekonají se

Délka studia:

 • 3 roky

Forma studia:

 • denní studium
 • střídá se vždy týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Ten je v prvním ročníku vždy vykonáván na škole, ve druhém a třetím ročníku po dohodě se školou je možnost vykonávat odborný výcvik u odborných firem.

Poskytované vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia:

 • závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části

Získané osvědčení:

 • výuční list
 • vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dokumenty:

pdfučební plán - truhlář.pdf171.95 KB
pdfškolní řád.pdf
403.48 KB

Podrobné informace o výukových tématech a osnovách naleznete v příslušném školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Obecné informace o průběhu studia tohoto oboru najdete ZDE.