Výstava Voda & civilizace

pátek, 11 září 2020 21:04 | Ing. Romana Novotná

Naše škola se stala spolupořádající organizací putovní výstavy Voda & civilizace, která je k vidění na vysokomýtském náměstí od 9. září a potrvá do 4. října. Výstava je tvořena fotografiemi různých autorů z mnoha koutů světa, z Prahy i z Vysokého Mýta a jeho okolí. Všechny snímky jsou doplněny zajímavými informacemi v češtině a angličtině. Společným tématem výstavních panelů je voda, která představuje jednu z nejcennějších komodit na světě. 

U příležitosti zahájení této výstavy se v Městské galerii konaly odborné přednášky pro veřejnost, kterých se zúčastnili i studenti třetích a čtvrtých ročníků maturitního studia a vodaři prvního ročníku učebního oboru. Přednášejícími byli spoluautoři výstavy Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. z Univerzity Karlovy a RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, s.p. 

První část přednášky na téma “Amazonka - 20 let od objevu pramenů českými expedicemi” nás přenesla do Jižní Ameriky, kde v 17. století vznikla první, rukou kreslená mapa Amazonky od pramene až po ústí, jejímž autorem byl misionář Samuel Fritz, rodák z Trutnova. Stejnou oblast prozkoumávaly i expedice vedené Bohumírem Janským v roce 1999 a 2000 a výsledkem jejich měření bylo zpracování hydrologických a geografických map oblasti a definování hlavních zdrojnic Amazonky. 

V druhé polovině přednášky prezentoval Petr Kubala téma “Bez vody to nepůjde”. Viděli jsme fotky vodních děl Vltavské kaskády v období sucha i při průchodu extrémně velkých průtoků. Zajímavé bylo i srovnání fotografií revitalizovaných vodních toků a stejných toků, které byly v minulosti narovnávány. Přednáška poukázala na to, že vodní blahobyt, tak jak jsme na něj zvyklí ve střední Evropě, nemůže trvat věčně.