Výsledky přijímacího řízení na SOŠ - 2016

čtvrtek, 21 duben 2016 11:23 | Radek Tesař

Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení - maturitní obor

Pořadí Evidenční číslo Body za prospěch ze ZŠ Testy CERMAT Celkem Výsledek
1. 15. 50,00 93,00 143,00 přijat(a)
2. 44. 48,56 72,00 120,56 přijat(a)
3. 7. 48,17 71,00 119,17 přijat(a)
4. 19. 46,11 68,00 114,11 přijat(a)
5. 42. 44,17 69,00 113,17 přijat(a)
6. 48. 48,55 64,00 112,55 přijat(a)
7. 24. 42,00 70,00 112,00 přijat(a)
8. 4. 46,56 64,00 110,56 přijat(a)
9. 40. 39,11 71,00 110,11 přijat(a)
10. 22. 42,28 65,00 107,28 přijat(a)
11. 20. 43,72 61,00 104,72 přijat(a)
12. 34. 39,39 63,00 102,39 přijat(a)
13. 26. 43,33 58,00 101,33 přijat(a)
14. 21. 37,56 60,00 97,56 přijat(a)
15. 38. 43,44 54,00 97,44 přijat(a)
16. 31. 37,05 58,00 95,05 přijat(a)
17. 27. 42,94 52,00 94,94 přijat(a)
18. 17. 39,72 55,00 94,72 přijat(a)
19. 30. 39,83 54,00 93,83 přijat(a)
20. 28. 41,11 52,00 93,11 přijat(a)
21. 36. 44,22 48,00 92,22 přijat(a)
22. 39. 40,44 50,00 90,44 přijat(a)
23. 35. 43,78 46,00 89,78 přijat(a)
24. 10. 40,39 49,00 89,39 přijat(a)
25. 13. 35,39 54,00 89,39 přijat(a)
26. 25. 41,50 47,00 88,50 přijat(a)
27. 11. 33,72 54,00 87,72 přijat(a)
28. 37. 33,50 53,00 86,50 přijat(a)
29. 23. 42,28 44,00 86,28 přijat(a)
30. 47. 40,55 45,00 85,55 přijat(a)
31. 3. 28,50 57,00 85,50 přijat(a)
32. 46. 35,55 49,00 84,55 přijat(a)
33. 8. 35,71 47,00 82,71 přijat(a)
34. 6. 29,83 51,00 80,83 přijat(a)
35. 29. 37,00 42,00 79,00 přijat(a)
36. 33. 42,89 36,00 78,89 přijat(a)
37. 41. 34,17 44,00 78,17 přijat(a)
38. 14. 37,89 40,00 77,89 přijat(a)
39. 2. 36,89 40,00 76,89 přijat(a)
40. 16. 26,06 49,00 75,06 přijat(a)
41. 12. 34,89 40,00 74,89 přijat(a)
42. 5. 31,11 43,00 74,11 přijat(a)
43. 9. 36,28 35,00 71,28 přijat(a)
44. 18. 33,61 37,00 70,61 přijat(a)
45. 45. 38,61 30,00 68,61 přijat(a)
46. 32. 32,28 36,00 68,28 přijat(a)
47. 43. 38,94 29,00 67,94 přijat(a)
48. 49. 32,67 33,00 65,67 přijat(a)
49. 1. 35,00 27,00 62,00 přijat(a)

Pro přijetí v 1. kole musel uchazeč v testech CERMAT získat 20 bodů

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou, zákonní zástupci si ho mohou převzít osobně v kanceláři školy při odevzdání zápisového lístku.

 

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce uchazeče, podle § 60a odst. 6, 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, odevzdáním zápisového lístku ředitel školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovatel poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky tohoto rozhodnutí.