Vysíláme do světa další partu řemeslníků

sobota, 27 červen 2020 10:47 | Mgr. Ondřej Glac

12. a 16. 6. proběhly na naší škole ústní závěrečné zkoušky učňů. Letošní rok byl jako všude jinde poznamenán nejistotou kvůli karanténním opatřením. Žáci i učitelé s napětím sledovali vládní nařízení, z nichž nakonec vyplynula jen jedna zásadní změna: v posledním pololetí nikdo nemohl dostat pětku. Ke cti našim učňům musíme říci, že známku „prospěl z moci úřední“ dostal jen jeden,
všichni ostatní si postup ke zkouškám svou prací zasloužili.
Při závěrečných zkouškách už ovšem žádné úlevy nebyly, ať už se jednalo o písemky, zkoušky
praktické nebo ústní. Výsledky nás mohou potěšit – z celkového počtu 21 žáků jich prospělo 20,
pouze jeden si zopakuje v září písemku.
S čerstvým výučním listem nás tedy letos opouští 6 instalatérů, 9 truhlářů a 5 zedníků. Zvláštní pochvalu si odnáší náš učeň Jaromír Rouha, vítěz regionálního kola truhlářské soutěže (za Pardubický a Královéhradecký kraj). Všem absolventům přejeme úspěšný vstup do profesního života a především chuť k práci a lásku ke svému řemeslu.