Volby do školské rady

čtvrtek, 19 listopad 2020 21:16 | Jiří Skalický

seznam kandidátů pro volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty

Souhlas s kandidaturou do školské rady potvrdili následující kandidáti:

  1. Blanka Vávrová (matka Jonáše Vávry ze třídy 1. A, OSVČ, bývalá ředitelka MŠ)

  2. František Wayrauch (otec Františka Wayraucha ze třídy 1. B, projektant v oboru dopravní stavitelství, absolvent školy)

Z důvodů trvání mimořádných opatření se budou volby do školské rady konat dne 26. 11. 2020 od 7.30 hodin do 13.00 hodin prostřednictvím anonymní ankety ve školním systému EduPage.

Volit z uvedených kandidátů mohou pouze zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti.

Školská rada je dle rozhodnutí zřizovatele tříčlenná. Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 29. října 2020 zahájí nová školská rada svůj mandát od 3. měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Funkční období členů zvolených těmito řádnými volbami bude tříleté, případně do uplynutí jejich mandátu dle §167 školského zákona 561/2004.

Více informací o školské radě lze nalézt na www.stavebniskola.cz/o-skole/skolska-rada.

Ve Vysokém Mýtě dne 19. 11. 2020

 

Mgr. Eva Odložilová
předsedkyně volební komise

 

přiložené soubory:

pdfOznámení o konání voleb.pdf
pdfSeznam kandidátů - za žáky
pdfSeznam kandidátů - za pedagogy