Vodohospodářská exkurze pro maturanty

pondělí, 07 květen 2018 15:56 | Valentina Bláhová - třída SI4-V

V pondělí 23.4 jsme se zúčastnili vodařské exkurze. Hned z rána jsme navštívili malou vodní elektrárnu a rybí přechod u mlýna Sárovec poblíž Vysokého Mýta. Poté jsme se vydali směrem na Litomyšl do vesnice Cerekvice nad Loučnou, kde nás čekal pan Pich. Ten vlastní pilu a jez, u kterého si zřídil malou vodní elektrárnu. Zajímavá byla také prohlídka ve firmě AB plast. Zde jsme se dozvěděli princip fungování domácích čistíren odpadních vod, mimo jiné nás provedli také výrobnou bazénů. Po prohlídce firmy jsme navštívili stavbu nového poldru v Němčicích, kde je stavbyvedoucím bývalý absolvent naší školy. Cestou domů jsme se zastavili ve vesničce Džbánov u Voděrad, ve které jsme v našem projektu navrhovali malou vodní nádrž. Závěrem exkurze byl rybník Chobot také nedaleko Vysokého Mýta. Exkurze se nám všem moc líbila, protože jsme viděli mnoho krásných a zajímavých míst.