Vliv vodních nádrží a rybníků na hospodaření s vodou

pondělí, 30 duben 2018 14:23 | Mgr. Miroslava Faltysová

Den vody (22. března) si vysokomýtská stavební škola připomněla nejen dopoledními soutěžemi pro žáky základních škol, ale také odpolední přednáškou, další z cyklu Voda je život, nyní přednášel Ing. Jiří Petr z Povodí Labe, s. p.

V první části se zabýval hydrologickou situací v letech 2015 a 2016. Sucho v roce 2015 postihlo všechny toky ve správě Povodí, od května do října nepřekročily průtoky 50 % dlouhodobého průměru, někde došlo i k úplnému vyschnutí. Příčinou byly podprůměrné srážky v zimě, nízká vlhkost, malá oblačnost a vysoké letní teploty. Toto vše mělo vliv i na plavební provoz na Labi, bez dotací by průtok nepřesahoval 50 cm3.

Druhou část věnoval otázce hospodaření s vodou v souvislosti s vodními díly. Hlavním účelem rybníků je chov ryb. Stejné množství vody odtéká i přitéká. Mokřad se často prezentuje jako významné hydrologické opatření, ale hlavním cílem je vytvořit biotop pro živočichy. V období sucha je jeho funkce pouze doplňková. Vodní nádrž (přehrada) je technické dílo, které primárně zajišťuje dlouhodobý plán hospodaření s vodou, je ve vlastnictví státu, provozuje a udržuje ho Povodí. Vliv přehrad ve zmiňované oblasti je zásadní.

Veřejnost však často vnímá její stavbu negativně, svědčí o tom i průzkum z loňského roku, kdy pro se vyslovilo pouze 38% respondentů.

Vodní hospodářství u nás podle slov Ing. Petra postrádá dlouhodobý plán, chybí mu pozitivní propagace, veřejnost je ovlivňována jednostrannou reklamou. Technická díla potřebují zajistit prestiž a propagaci.